Pozemková banka

"Zhodnotíme a rozměníme Vaše peníze uložené v pozemcích"

 • Jste majitelem pozemků, které jsou územním plánem určené k zastavění?
 • Nabízejí Vám za ně méně, než si představujete?
 • Nechcete tyto pozemky prodávat, protože Vám Vaše aktuální příjmy stačí?
 • Zastáváte názor, že pozemky se neprodávají, protože jsou v nich uložené peníze, které se v čase zhodnocují?
 • ..pokud jste si alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli ANO, pak by Vás naše nabídka mohla zajímat.
Chci vědět více

Co je Pozemková banka

Pozemková banka je velmi jednoduchý a srozumitelný obchodní model, chcete-li forma spolupráce, mezi majitelem pozemku a námi. Vysvětlíme na dvou příkladech:

 • - 1 -

  Jste majitelem pozemku určeného územním plánem k zastavění rodinnými domy, který je součástí většího celku o velikosti několika hektarů. Někteří majitelé, včetně Vás, jsou ochotni prodat svůj díl, jiní nikoliv – patová situace, která může trvat desetiletí. Stávající pozemky s velkým finančním potenciálem (zpravidla pole) sice pozvolna nabývají na ceně, ale Vy z nich jen platíte daň z nemovitých věcí a možná dostáváte každoročně pár tisíc korun od místního zemědělce, který na pozemku hospodaří. Váš díl v rámci celku má sám o sobě hodnotu několika miliónů korun, ale fakticky je neobchodovatelný. Nikdo nezaplatí obvyklou cenu, když nemá jistotu, že bude moci na pozemcích v nejbližší době stavět a investice do koupě pozemku se mu tedy vrátí. A prodávat pod cenou? Proč? Třeba peníze zase až tak moc nepotřebujete. Jak z toho ven? Nabízíme Vám, že na Vašem pozemku i pozemcích Vašich sousedů (je třeba celé území zcelit) vybudujeme na své náklady stavební parcely včetně veškerých sítí a komunikací. To umíme a to děláme – viz reference. Z Vašich doposud obchodně neuchopitelných kousků pole se stanou regulérní stavební parcely s veškerou infrastrukturou. Zatímco nyní jste majitelem lánu pole o velikosti dejme tomu jednoho hektaru s tržní cenou několik miliónů korun, na konci Vám bude patřit několik stavebních parcel - každá o velikosti x m2 (dle podmínek územního plánu), které můžete obratem jednotlivě prodat v součtu za mnohem víc, než byla původní cena nezasíťovaného hektaru pole. Co z toho budeme mít my? Část zbudovaných stavebních parcel postupně – s ohledem na prostavěnost - převedete na nás. Důvody, proč jít touto cestou najdete srozumitelně zde.

 • - 2 -

  2) Jste majitelem rozsáhlejších pozemků určených územním plánem k zastavění rodinnými domy. Prodávat je nechcete. Peníze Vám nechybí. Sám stavět nechcete, protože to není Vaše parketa. Živíte se něčím jiným. Nabídky přichází, ale Vy zkrátka nemáte žádný důvod prodávat, protože, co dneska s penězi na účtu? V pozemcích se pozvolna zhodnocují a v podstatě nulová starost. Rozumný a zodpovědný přístup. Naprosto chápeme, ale dodáváme: Dobrá, nechte si Vaše pozemky. Jen nám umožněte na nich vybudovat stavební parcely včetně všech sítí a komunikací.

  Dnes Vám patří několik hektarů, které mají tržní cenu třeba i v řádu desítek miliónů korun. My na nich na své náklady vybudujeme stavební parcely, čímž celková hodnota původního pozemku ještě velmi výrazně vzroste. Po dokončení Vám zůstane většina zasíťovaných stavebních parcel. Kolik, to už je na vzájemné dohodě. Vždy ale budou mít v součtu mnohem vyšší tržní cenu než původní několika hektarový nezasíťovaný pozemek. No a ty zbylé postupně – s ohledem na prostavěnost - převedete na nás. Celková výměra Vašich pozemků se sice zmenší, ale jejich hodnota se skokově zvýší. Důvody, proč jít touto cestou najdete srozumitelně zde.

Přínosy pro majitele pozemků

 • check

  Své pozemky neprodávám - pouze jejich část. A to až když vidím, jak se do mých pozemků investuje a jak roste jejich cena.

 • check

  Po dokončení projektu mám snazší a rychlejší přístup k penězům uloženým v pozemcích. Pokud chci koupit dceři byt, nemusím prodávat celé pole, ale jen jednu stavební parcelu a x mi jich ještě zbyde. Jakožto majitel stavebních parcel mám oproti původnímu stavu „rozměněno“ a do své „pozemkové banky“ mohu kdykoliv sáhnout.

 • check

  Pokud nyní nejsou pozemky jen mé, ale v podílovém spoluvlastnictví, po zasíťování a jejich rozdělení lze vše uspořádat tak, že každý z původních spoluvlastníků bude stoprocentním a jediným vlastníkem určitého počtu nových stavebních parcel.

 • check

  Nulové riziko – mé pozemky nemají v žádném okamžiku realizace projektu nižší cenu, než na začátku. Naopak. Jejich cena po dobu výstavby neustále roste až do kolaudace.

 • check

  Lepší průběžné zhodnocení v čase. Cena stavebních parcel roste rychleji než cena orné půdy.

Proč to děláme

Protože i my jsme developeři, kteří se živí výstavbou a následným prodejem stavebních parcel. Často se ovšem setkáváme s odmítavým stanoviskem majitelů pozemků, kteří z různých důvodů svůj pozemek zkrátka nechtějí prodat. Spolupráce formou pozemkové banky nám umožňuje dostat se k pozemkům právě těchto majitelů. Část zisku sice zůstane v rukou původního majitele pozemků, ale proč ne? Dobrý obchod je ten, na jehož konci jsou všechny strany spokojené.

Postup realizace

 1. Předběžný souhlas majitele pozemku s realizací dle principu „pozemková banka“
 2. Vypracování zastavovací studie (může se lišit od finální podoby projektové dokumentace)
 3. Podpis smluv mezi majiteli pozemků a investorem
 4. Vypracování územní studie, resp. regulačního plánu (je-li územním plánem požadován/a)
 5. Vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí
 6. Vypracování přesného geometrického plánu budoucí parcelace
  1. Podpis kupních smluv na pozemky dotčené stavbou (pod budoucími komunikacemi, inženýrskými sítěmi, zelení, apod.) s právem zpětné koupě
  2. Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení
  3. Realizace stavby
  4. Kolaudace stavby
  5. Převod časti stavebních parcel na investora (v souladu se smlouvou – viz. bod 3)
 • Reference

  ZTV pro 12 rodinných domů v Libníči u Českých Budějovic (2005)

  ZTV pro 20 rodinných domů v Libníči u Českých Budějovic (2007)

  ZTV pro 40 rodinných domů na Včelné u Českých Budějovic (2007)

  ZTV pro 30 rodinných domů na Včelné u Českých Budějovic (2013)

  ZTV pro 99 rodinných domů na Včelné u Českých Budějovic (2015)

  Kontakt

  Napište nám